ISBS piedāvā nelielu foto ieskatu no veiksmīgi aizvadītā seminārā 24.oktobrī.
Paldies lektoriem, sadarbības parteriem, paldies visiem, kuri ieradās un novērtēja, lai arī nesaņēma nekādus sertifikātus.

Domājam gūtās pārdomas, idejas, zināšanas bija daudz vērtīgākas par jel kādiem fiziskiem apliecinājumiem. Piekrītot Naģeždas Krupskās vārdiem: „Zināšanas dzīvē tikpat nepieciešamas kā šautene kaujā”, vēlamies turpināt augt un strādāt.

Veiksmi un izaugsmi darbā vēlot, Individuālās sagatavošanas basketbola skola.