Viens no galvenajiem ISBS mērķiem vienmēr ir bijis Mūsu audzēkņu veselīga izaugsme.

Redzot basketbolistu veselības problēmas, līkās muguras, vājo atlētiskumu un noskatoties cik maz uzmanības komandu treneri pievērš basketbolistu vispusīgai attīstībai, Individuālās sagatavošanas basketbola skolas komandai ir pievienojušies jauni, strādāt griboši profesionāļi.

ISBS piedāvā Mūsu audzēkņiem pieteikties vizītei pie fizioterapeita, kur tālāk fizioterapeits strādājot kopā ar fiziskās sagatavotības treneri, rūpēsies par audzēkņa pareizu fizisko attīstību, koriģēs kļūdas un ļaus veiksmīgi rehabilitēties pēc sporta traumām.

Mūsuprāt, tikai šāds darbs komandā, starp fizioterapeitu, fiziskās sagatavotības un basketbola treneri dos iespēju basketbolistiem sasniegt augstākās virsotnes basketbolā.