Individuālās sagatavošanas basketbola skola savus pakalpojumus piedāvā jau astoto sezonu. Šo gadu gaitā, vērojot skolas darbu, esam secinājuši, ka audzēkņa maksimālas izaugsmes nodrošināšanai ir nepieciešams ciešāks kontakts starp audzēkni un treneri. Nepietiek tikai ar individuālo nodarbību apmeklēšanu dažas reizes mēnesī.

Lai celtu individuālo nodarbību produktivitāti un tiktu sasniegti augstākie rezultāti, individuālajam trenerim ir jāredz savs audzēknis arī spēlēs, un vadoties pēc tajās redzētā, jāsastāda treniņu plāns. Spēļu un treniņu filmēšana, video analīzes sagatavošana un tās pārrunāšana ar audzēkni tiešā veidā veicinās audzēkņa kopējo izpratni par savu spēli un basketbolu kopumā. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi nodrošināt iespēju, ka tieši izvēlētais treneris vada visas audzēkņa individuālās nodarbības. Tas nodrošina loģisku un pakāpenisku progresu, jo treneris var vadīties pēc sastādītā treniņu plāna, konsultējoties ar komandas treneri.

Pēc gadu gaitā uzkrātās pieredzes esam novērojuši, ka katram audzēknim un viņa vecākiem ir svarīgi, lai vienmēr būtu kāds, kuram pajautāt sev interesējošus jautājumus. Ir ļoti svarīgi sajust, ka treneris vienmēr ir blakus un viņam rūp audzēkņa dzīve gan basketbola laukumā, gan ārpus tā. Individuālajam trenerim ir jājūt, kad audzēknim nepieciešama papildus motivācija uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Esam izstrādājuši unikālu, Latvijā vēl nebijušu, jaunu un specifisku programmu, kas nodrošinātu nepieciešamās darbības un procesus, veiksmīgai sportista izaugsmei. Šī programma dotu iespēju audzēkņiem iegūt pilna laika individuālo treneri un mentoru vienā personā, kurš ikdienā seko līdzi audzēkņa gaitām sporta skolā, mācībās skolā, personības izaugsmē, uzturot kontaktus ar vecākiem un sporta skolas treneriem, kurš seko līdzi audzēkņa veselības stāvoklim, sniedzot rekomendācijas.