28.oktobrī Rīgas Biznesa skolā tika aizvadīts izglītojošs seminārs ”Patiess Sports”, kurš tika tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Antidopinga biroju. Vēlamies teikt LIELU PALDIES izglītojošās lekcijas “Patiess Sports” vieslektoram un ekspertam no Latvijas Antidopinga biroja, Ivanam Šapošņikovam, kurš pastāstīja un iedvesmoja klātesošos par patiesām sporta vērtībām un dalījās ar vērtīgu informāciju par aizliegtajām vielām, un uzturu sportā. Paldies arī visiem apmeklētājiem!