Nodrošinām intensīvu un mērķtiecīgu darbu, kam seko straujš un loģisks progress. Tiek pievērsta uzmanība katram sīkumam un detaļai.

Individuālie basketbola treniņi (treniņu procesa norise – viens treneris strādā ar vienu audzēkni, maksimums četriem, ja audzēkņu meistarības līmenis ir atbilstošs).