Individuālās sagatavošanas basketbola skola savus pakalpojumus piedāvā jau desmito sezonu. Šo gadu gaitā, vērojot skolas darbu, esam secinājuši, ka audzēkņa maksimālas izaugsmes nodrošināšanai ir nepieciešams ciešāks kontakts starp audzēkni un treneri. Nepietiek tikai ar individuālo nodarbību apmeklēšanu dažas reizes mēnesī.

Lai celtu individuālo nodarbību produktivitāti un tiktu sasniegti augstākie rezultāti, individuālajam trenerim ir jāredz savs audzēknis arī spēlēs, un vadoties pēc tajās redzētā, jāsastāda treniņu plāns. Spēļu un treniņu filmēšana, video analīzes sagatavošana un tās pārrunāšana ar audzēkni tiešā veidā veicinās audzēkņa kopējo izpratni par savu spēli un basketbolu kopumā. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi nodrošināt iespēju, ka tieši izvēlētais treneris vada visas audzēkņa individuālās nodarbības. Tas nodrošina loģisku un pakāpenisku progresu, jo treneris var vadīties pēc sastādītā treniņu plāna, konsultējoties ar komandas treneri.

Pēc gadu gaitā uzkrātās pieredzes esam novērojuši, ka katram audzēknim un viņa vecākiem ir svarīgi, lai vienmēr būtu kāds, kuram pajautāt sev interesējošus jautājumus. Ir ļoti svarīgi sajust, ka treneris vienmēr ir blakus un viņam rūp audzēkņa dzīve gan basketbola laukumā, gan ārpus tā. Individuālajam trenerim ir jājūt, kad audzēknim nepieciešama papildus motivācija uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Esam priecīgi paziņot, ka jau šobrīd mūsu piedāvājumā esošo Privātā trenera programmu esam sadalījuši vairākos līmeņos, kas to padara pieejamāku un katram audzēknim individuāli piemērotāku. Kopā Privātā trenera programma šobrīd pieejami 4 dažādi līmeņi, no kuriem jūs varēsiet izvēlēties sev visatbilstošāko, ņemot vērā katra audzēkņa iespējas. Katrā līmenī ietilpst dažādas aktivitātes, un katra līmeņa cena ir atkarīga no to skaita un apjoma.

Atgādinām, ka šī unikālā un Latvijā vēl nebijusī specifiskā programma nodrošina audzēkni ar pilna laika Privāto treneri, kas izveido treniņu plānu, nodrošina izvēlētajam mentoringa līmenim attiecīgu skaitu individuālo treniņu, apmeklē audzēkņa spēles, kopā ar audzēkni analizē spēļu video ierakstus, rīko teorētiskās nodarbības un dara visu nepieciešamo veiksmīgākai audzēkņa izaugsmei.

Iegūt sīkāku informāciju vai pieteikties Privātā trenera programmai var zvanot uz tālr.nr. 23002782 vai rakstot uz info@isbs.lv.